Bývalý pivovar je anomálií v jasné, pravoúhle koncipované městské struktuře Holešovic v Praze 7. Toto místo je „ostrovem“, který v sobě skrývá mnoho vzpomínek, významů a kulturní identity. Jeho fenomén má kořeny již v dobách průmyslové revoluce v Praze a nová role kampusu jako sociálního centra se v naší multifunkční náplni transformuje do funkcí bydlení, práce i odpočinkových aktivit.

název projektu Aréna – A7 Holešovický pivovar
kód 166AHP
lokalita Praha, Česká republika
funkce kanceláře / loftové byty / obchody / showroomy
plocha 50,000m²
investor ING RE, Česká republika
publikace / ocenění ano
poznámka ocenění STAVBA ROKU 2009, NEJLEPŠÍ Z REALIT 2009