Forma, kterou jsme pro Kulturní centrum Zlín vybrali, je myšlena jako inteligentní a umělecké řešení, nabízející tři základní prvky – stávající budovy, nový archiv („mozek“), a společnou střechu, jako lidský, působivý a funkční objekt, který vypovídá o symbióze mezi poznáním a uměním … mezi sny a úsilím. Projekt by měl být spojnicí mezi lidmi, informacemi a uměním.

název projektu Kulturní centrum Zlín
kód 243K Česká repub
lokalita Zlín, Česká republika
funkce muzeum / galerie / knihovna / kavárna
plocha 33,000m²
investor město Zlín