V holisticky pojatém prostředí jsou krajina s architekturou v symbióze tak, aby se orientace a jedinečnost místa promítaly do povrchů, fasád a architektonických prvků. V komplexu navrhujeme inteligentní budovy s introspektivním mikroprostředím a téměř šesti sty metry ploch ikonické architektury, která definuje svoji vlastní identitu. Je to sofistikované místo, kde nová technologie nezná hranic … a místo, kde rastr přináší pocit karteziánské blaženosti.

název projektu The Park
kód 012BTP
lokalita Praha, Česká republika
funkce kanceláře / showroomy / restaurace
plocha 110,000m²
investor AIG Lincoln, Česká republika
publikace / ocenění ano
poznámka realizace: Cigler Marani / Nejlepší z realit 2004