V poetickém koutě na úpatí zvlněných Jizerských hor navrhujeme ekologickou komunitu – ekologické rekreační bydlení a prostředí, které by připomínalo vesničky roztroušené v české krajině – jako „ostrůvky“ uprostřed přírodní rezervace, lesa a bio-koridoru. Vytváříme zde model životního stylu splňující parametry udržitelného rozvoje.

název projektu Ekologická komunita Horské louky
kód 235AME
lokalita Liberec, Česká republika
funkce bydlení / rekreace / sport / ekologie
plocha 60 hektarů