Neexistuje místo bez paměti a neexistuje koncept bez místa.

CMC je architektonická kancelář, založena na procesu rozvíjení konceptu či tématu fenomenologie v urbanistickém a architektonickém návrhu, odvozeného pomocí referenční metodologie a spontánní tvorby.

Chronologie tvorby CMC mapuje proces tvorby a její evoluce za pomoci hledání, vymýšlení a realizace široké škály projektů a konceptů, a to jak urbanistických, tak architektonických.